Sin categoría

cerebelos en la Costa da Morte

 

From the series "Sunshine & Noir: Photographs of Los Angeles" by THOMAS MICHAEL ALLEMAN

 

S. me está explicando cómo se lleva a cabo la tradición del Berro Seco en las fiestas de San Fins y de pronto la conversación se bifurca hacia el misterioso mal llamado ataxia de la Costa da Morte. No sé de qué va eso. Una enfermedad endémica de mi zona, un tipo de ataxia pero de aquí. Del país. Un neurólogo, que por cierto fue músico en Milladoiro, anda investigándola. Afecta a la cabeza. El cerebelo -hace un gesto para reducir la mano a puño- se queda arrugado. Pierde sus funciones. Se atrofia.

Por un momento, pienso en los cerebelos de la Costa da Morte, resecándose sin remedio como champiñones arrancados y puestos a al sol. Se deshidratan y cambian de forma, supongo. Congrios puestos a secar al sol de la enfermedad. No entiendo nada del congrio. No entiendo nada del cráneo. No entiendo nada del campo. El campo es para mí un enigma, otro idioma. Una patología que afecta apenas a un puñado de familias en todo el mundo. Endémica. En C. de B. procedemos todos de unas pocas casas. Somos como los Borbones, de tanto liarnos entre nosotros durante siglos hemos ido de mal en peor. No os corre el viento mestizo por el ADN. No.

S. es intensamente expresivo. Me resulta difícil no atender a su voz, gravísima, hipnótica. Una voz nocturna bajo un sol llameante. Me pregunto por un momento cuántas criaturas habrán sucumbido ante una voz así, una voz de espectro. Diez? Cien? Mil? A qué joven no le gustaría que le hicieran esa pregunta! Sigue contándome, ondula las manos haciendo flotar pañuelos imaginarios de mago en la punta de los dedos. Los dedos son flexibles. Muñecas flexibles. Menciona a su abuelo. A su padre. Sorprendentemente, me esboza la sospecha de que incluso él puede portar el mal. Bueno, existe un 50% de probabilidades. Mi abuelo lo tiene. Mi padre ya muestra signos, signos que también yo he notado. No se debe fumar. Ni fumar ni mamarse, claro. Está encendiendo el tercer cigarro. Hace el gesto de beber, con el meñique respingón y el pulgar señalando los labios. Es una enfermedad neurodegenerativa, por lo visto empiezas por no coordinar bien los movimientos, haces eses al andar y tal, y acabas sordo y hecho una planta.

El humo se le sale por las comisuras de la sonrisa, como a un dragón chino.

Volvemos a hablar del Berro Seco. La conversación se reconduce y acaba por caer como una cascada al Atlántico, con despreocupación.

Sigo pensando en los cerebelos cuando nos despedimos. No se lo dije, pero había leído una vez que tocar el piano se relaciona precisamente con el cerebelo. El cerebelo automatiza movimientos. Quizás la música redima a los cerebelos. Quizás el cerebelo del abuelo de S. no se salvó por no saber música. No se lo pregunté. Tu abuelo era músico? S. es músico. S. toca, precisamente, el piano.

Acaso el neurólogo que fue flautista de Milladoiro debería poner a tocar el piano a todos los sujetos de su estudio, a todas esas familias con vínculos sanguíneos, familias de pescadores y labradores tal vez, entrelasadas como  seseos convexos, como los mimbres maravillosos de los sesteiros, familias de persebeiros y mariscadoras, de anguleiros y lancheiros, de astilleros, de redeiras derradeiras -así escribió Olga-, a todos esos encéfalos ensimismándose, ensañándose con su dueño que es siempre el mismo dueño, la misma sangre, la misma saga en las mismas coordenadas medulares, ponerlos a tocar por turnos en largos pianos de cola ante las violentas rachas de viento de la Costa da Morte. No era la música uno de nuestros modos de ensañarnos con la naturaleza? Con el destino?

3 pensamientos en “cerebelos en la Costa da Morte

 1. eis un exemplo esgrevio desa visión reducionista, daltónica, prexuízosa e finalmente clasista tan típica dalgúns excelsos cerebelos urbanitas. Faitunflai, neniña, o que a ti che parecen agudas reflexións post-post non son máis que anatemas, opinións de baratillo, pura doxa.

  • Como norma, ninguén na blogosfera debería aprobar os comentarios cuxa única finalidade é atacar ad personam sen achegar ningún tipo de argumento. Todos os coñecemos e sabemos qué tipo de persoas hai detrás. Pero, qué se fai cos que insultan saíndose por completo do tema, logo dunha lectura errónea, quizais feita ás présas ou lendo o que se quería ler de antemán?

   O comentario anterior estivo no lixo unhas horas ata que pensei que, con certeza, hai comentaristas que se fan po a si mesmos só polo simple feito de pronunciarse.

   Collamos o bagallo de improperios anterior e comparémolo co post que o inspirou. O artigo que publiquei fala, en resumo, dun coñecido meu que me conta que na Costa da Morte dáse un mal endémico coñecido como ataxia da Costa da Morte [busquen en google], e engade que algúns membros da súa familia o padecen. Eu relaciono esa anécdota con outras cousas: o cerebelo -parte afectada pola devandita enfermidade- e a música, tendo en conta que o coñecido meu dedícase a ela, así como o neurólogo galego que investiga a patoloxía. Remato cunha solución, naturalmente, imaxinaria, dadaísta: unha posible cura deses cerebelos afectados coa simple axuda dun piano de cola enfrontándose ao mar desa costa. Unha imaxe, unha metáfora, sen pisca de opinión.

   No fondo latexa isto: ese mozo impresionoume profundamente ao me relatar todo iso. Impresiounoume saber que existía un tipo de enfermidade que só afecta a algunhas familias desa zona, ata o punto de que o nome da zona bautiza á variedade da ataxia. Impresionoume porque esa zona xa ela mesma é unha das máis incribles, vapuleadas e misteriosas do mundo e, sobre todo, impresionoume porque ese coñecido meu toca o piano e, quizais no mundo literario, iso salvaríao. E eu querería que se salvase.

   Máis nada. Todos os post-post, clasismos e daltonismos e o resto de farfulladas están no ollo de quen leu, non nas letras que compoñen o texto.

   Cousas que moito me estrañan do comentario:

   1.- A persoa solta o seu veleno no blog en castelán [?], cando ese mesmo artigo está en galego
   2.- A persoa, evidentemente, cre que eu estou insultando á xente do campo, ou algunha raiada mental polo estilo
   3.- A persoa, evidentemente, non le moi ben
   4.- A persoa intenta desprezarme con latiguillos filosóficos e remata lapidariamente cun «anatema, opinión de baratillo, pura doxa». Tratándose dunha anécdota non pensei en facer doctrina nin episteme, pero o máis curioso é que non manifesto moitas opinións no post. De feito, ningunha [se exceptuamos a consideración que fago da voz do meu coñecido, o músico: unha voz atraente, que me gusta]
   5.- A persoa non discerne ben entre a narración dunha anécdota e unha opinión. Se eu tivese escrito: «A ataxia da Costa da Morte dáse porque creo que non marcan ben os pasodobles e houbo demasiada drogha nos colacaos de toda esa zona.» Ou ben «a ataxia da Costa da Morte é unha mostra da inexcusable relación entre a pegada vikinga, os naufraxios e as investigacións de Ramón y Cajal»… pois si, iso serían opinións. E, como tales, máis que discutibles. Iso é o que identifica unha opinión: a súa discutibilidade. Unha opinión non é máis que unha sentenza que alguén pousa na mesa acerca dun tema, unha actitude cara algo. Gustaríame saber qué opinión [deluxe ou debaratillo, éme igual] deitei eu sobre o tema. Identifíquenma na sintaxe, fagan o favor.
   5.- A persoa quere insultarme, así en xeral
   6.- Sen embargo, a persoa tamén me louva, así en xeral –excelso cerebelo urbanita [?]
   7.- Faitunflai encantoume, hei recoñecer
   8.- Á persoa non se lle ocorreu nin por un momento LER o texto, qué dicir xa de ENTENDELO. Non llo vou explicar máis unha vez, que me cansa, supoño que moita outra xente leuno, entendeuno e, se non lle gustou, conta con ferramentas intelectuais para explicarme por qué.
   9.- A persoa puido deixarse arrolar pola seguinte e tentadora cadea lóxica: «A ver qué di esta tía sobre a Costa da Morte. Hai algo sospeitoso no texto, non sei qué é, pero esta tía dáme a min que non fala ben do campo, nin da costa, esta tía urbanita odia o campo como todos os putos urbanitas e vai de guai, a tía, a urbanita prexuizosa, daltónica e reducionista

   En fin, non hai moito máis que engadir, non sei. Señor ou señora verme: sorte na vida, vaia pola sombra, e pouco máis ou menos.

 2. Como norma, nadie en la blogosfera debería aprobar los comentarios cuya única finalidad es atacar ad personam sin aportar ningún tipo de argumento. Todos los conocemos y sabemos qué tipo de personas hay detrás. Pero, qué se hace con los que insultan saliéndose por completo del tema, después de una lectura errónea, quizás hecha a todo correr o leyendo lo que se quería leer de antemano?

  El comentario anterior estuvo en la basura unas horas hasta que pensé que, con certeza, hay comentaristas que se hacen polvo a sí mismos solo por el simple hecho de pronunciarse.

  Cojamos el bagallo de improperios anterior y comparémoslo con el post que lo inspiró. El artículo que publiqué habla, en resumen, de un conocido mío que me cuenta que en la Costa da Morte se da un mal endémico conocido como ataxia de la Costa da Morte [busquen en google], y añade que algunos miembros de su familia lo padecen. Yo relaciono esa anécdota con otras cosas: el cerebelo -parte afectada por la dicha enfermedad- y la música, toda vez que el conocido mío se dedica a ella, así como el neurólogo gallego que investiga la patología. Remato con una solución, naturalmente, imaginaria, dadaísta: una posible cura de esos cerebelos afectados con la simple ayuda de un piano de cola enfrentándose al mar de esa costa. Una imagen, una metáfora, sin pizca de opinión.

  Por debajo late esto: ese chico me impresionó profundamente al relatarme todo eso. Me impresionó saber que existía un tipo de enfermedad que sólo afecta a algunas familias de esa zona, hasta el punto de que la propia zona bautiza esa variedad de la ataxia. Me impresionó porque esa zona es en sí misma una de las más increíbles, vapuleadas y misteriosas del mundo y, sobre todo, me impresionó porque ese conocido mío toca el piano y, quizás en el mundo literario, eso lo salvaría. Y yo querría que se salvase.

  Eso es todo. Todos los post-post, clasismos y daltonismos y el resto de rezongos están en el ojo de quien leyó, no en las letras que componen el texto.

  Cosas que mucho me extrañan del comentario:

  1.- La persona suelta su veneno en el blog en castellano [?], cuando ese mismo artículo está en gallego
  2.- La persona, evidentemente, cree que yo estoy insultando a la gente del campo, o alguna rayada mental por el estilo
  3.- La persona, evidentemente, no lee muy bien
  4.- La persona intenta despreciarme con latiguillos filosóficos y remata lapidariamente con un «anatema, opinión de baratillo, pura doxa». Tratándose del relato de una anécdota no pensé en hacer doctrina ni episteme, pero lo más curioso es que no manifiesto muchas opiniones en el post. De hecho, ninguna [si exceptuamos la consideración que hago de la voz de ese conocido, el músico: una voz atrayente, que me gusta]
  5.- La persona no discierne bien entre la narración de una anécdota y una opinión. Si yo hubiese escrito: «La ataxia de la Costa da Morte se da porque creo que no marcan bien los pasodobles y ha habido demasiada drogha en los colacaos de toda esa zona.»· O bien «La ataxia de la Costa da Morte es una muestra de la inexcusable relación entre la huella vikinga, los naufragios y las investigaciones de Ramón y Cajal»… pues sí, eso serían opiniones. Y, como tales, más que discutibles. Eso es lo que identifica una opinión: su discutibilidad. Una opinión no es más que una sentencia que alguien posa en la mesa acerca de un tema, una actitud hacia algo. Me gustaría saber qué opinión [deluxe o debaratillo, me es igual] deslicé yo sobre el tema. Identifíquenmela en la sintaxis, hagan el favor.
  5.- La persona quiere insultarme, así en general
  6.- Sin embargo, la persona también me alaba, así en general –excelso cerebelo urbanita [?]
  7.- Faitunflai me encantó, he de reconocer
  8.- A la persona no se le ocurrió ni por un momento LEER el texto, qué decir ya de ENTENDERLO. No se lo voy a explicar de nuevo, que me cansa, supongo que mucha otra gente lo leyó, lo entendió y, si no le gustó, cuenta con herramientas intelectuales para explicarme por qué.
  9.- La persona pudo dejarse arrullar por la siguiente y tentadora cadena lógica: «A ver qué dice esta tía sobre la Costa da Morte. Hay algo sospechoso en el texto, no sé qué es, pero esta tía me da a mí que no habla bien del campo, ni de la costa, esta tía urbanita odia el campo como todos los putos urbanitas y va de guay, la tía, la urbanita prejuiciosa, daltónica y reduccionista

  En fin, no hay mucho más que añadir, no sé. Señor o señora verme: suerte en la vida, vaya por la sombra, y poco más o menos.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s